×

Správa

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť: Živočíchy

35.00
SKU HP12

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť: Zdravie a zdravý životný štýl

35.00
SKU HP11

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť: Remeslá a profesie

35.00
SKU HP10

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Podoblasť: Čísla a vzťahy

35.00
SKU HP09

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Vzdelávacia podoblasť: Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

35.00
SKU HP08

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Vzdelávacia podoblasť: Geometria a meranie

35.00
SKU HP07

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vzdelávacia podoblasť: Neživá príroda a prírodné javy

35.00
SKU HP06

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vzdelávacia podoblasť: Živočíchy

35.00
SKU HP05

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vzdelávacia podoblasť: Rastliny

35.00
SKU HP04

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Časť: Výtvarná výchova

35.00
SKU HP03

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť: Materiály a ich vlastnosti

35.00
SKU HP02

Vzdelávacia oblasť: Človek a kultúra
Obsah celku zameraný na: spoločenské prostredie
Podoblasť: národné povedomie

35.00
SKU HP1

Retiazka je primárne určená na zevesenie hrových plánov, ale plní i funkciu bezpečnostnú a estetickú.

1.50
SKU RE